Disclaimer

Juridisch voorbehoud

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Honda Wesselink.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van andere rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Honda Wesselink is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Honda Wesselink opzettelijkheid en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

 

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de in Nederland leverbare uitvoering.

Honda Wesselink behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Eventuele aanbiedingen op onze website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

 

E-Mail

Door Honda Wesselink per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Honda Wesselink staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voortijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Occasions & Honda Quality Plus

De geplaatste of doorgeplaatste occasions, zo genoemd Honda Quality Plus, gebruikte auto’s of Occasions, worden met de grootst mogelijke zorg getoond in tekst en of afbeelding(en). Er kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden of foutieve plaatsingen, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden.

Virussen en veiligheid

Onze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de aanwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.